Ondersteuning evenementen

Bij veel evenementen is het noodzakelijk of verplicht om adequate EHBO-ondersteuning te hebben.

EHBO Weert beschikt over een kundig evenemententeam (circa 20 personen), met tientallen jaren ervaring in EHBO ondersteuning bij evenementen. Ons team is uitgerust met alle noodzakelijke middelen voor de eerstelijns ondersteuning.
Zo beschikken wij onder andere over een Mobiele EHBO Post (MEP) en Automatische Externe Defibrillatoren (AED).
Indien noodzakelijk hebben wij korte lijnen met de tweedelijns ondersteuning (huisarts/huisartsenpost, ambulance en spoedeisende hulp).
Graag willen wij U of uw organisatie van dienst zijn om de gewenste EHBO ondersteuning te bieden. Dit doen wij tegen zeer redelijke prijzen.
Let op: gezien de tekorten aan vrijwilligers kan het zijn dat we u helaas niet kunnen ondersteunen.
Vraag daarom tijdig het evenement aan!

Mocht U interesse hebben, dan zijn wij altijd bereid een en ander te komen toelichten.
Hieronder vindt U enige spelregels welke voor ons van belang zijn om U optimaal te kunnen ondersteunen.

Aanvragen EHBO'ers

Aanvragen voor EHBO'ers bij evenementen kunt U doen door hier te klikken

Deze aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voor het evenement via het aanvraagformulier op onze website te gebeuren.
Aanvragen die korter dan 2 maanden voor het evenement bij ons binnenkomen, kunnen mogelijk niet worden bemand. Indien wij dit evenement echter wel kunnen bemensen, zullen hier extra kosten voor worden gerekend.
Mochten er nog bijzonderheden zijn, welke naar uw idee nog extra aandacht verdienen, wilt U die ook vermelden bij uw aanvraag.
Na acceptatie van uw aanvraag zal deze door ons schriftelijk worden bevestigd.
Uw aanvraag is pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door onze vereniging.
De verdere operationele contacten worden verzorgd door het coördinatieteam Evenementen. Zij zullen, indien noodzakelijk of door U gewenst, met U contact opnemen voor verdere afspraken.

Operationele inzet

Om te zorgen dat tijdens de evenementen onze inzet zo optimaal mogelijk is, is het van belang voor uw organisatie aandacht te besteden aan de navolgende punten:

  • De EHBO'ers dienen op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
  • Voor de behandeling van eventuele kwetsuren dienen de EHBO'ers te kunnen beschikken over een rustige, overdekte en van stromend water voorziene behandelplaats.
  • Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
  • De behandelplaats dient eenvoudig (zonder hindernissen) voor de hulpdiensten bereikbaar te zijn.
  • Voor het vervoer van lichte kwetsuren (ter beoordeling aan de EHBO) naar huisarts of ziekenhuis, dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn.
  • Wij verzoeken uw organisatie zorg te dragen voor de verzorging (eten en drinken) van de dienstdoende EHBO'ers. Eventueel in overleg met het coördinatieteam evenementen.
  • Indien de verzorging van onze EHBO’ers niet door U kan worden voorzien zullen deze kosten aan de organisatie worden doorberekend.
Kosten

Voor de inzet van evenementen, tot een maximum van twee EHBO'ers, zullen de navolgende kosten in rekening worden gebracht:

1 dagdeel (tot 4 uur) € 70,00
2 dagdelen (tot 8 uur) € 110,00
3 dagdelen (tot 12 uur) € 150,00

Per extra EHBO'er per dagdeel zal € 17,50 extra in rekening worden gebracht.

MEP (Mobiele EHBO Post)

Op verzoek van de opdrachtgever of bij het niet voorhanden hebben van een overdekte, privacy gewaarborgde plek om slachtoffers te kunnen behandelen, wordt onze MEP ingezet.
Kosten voor het inzetten van onze MEP :

Per datum (dag): € 40,00
 
Offerte

Voor grootschalige evenementen of evenementen die langer duren dan bovenstaande opties, zal op aanvraag vooraf een offerte worden afgegeven. Hierin staan alle details van de inzet en de kosten die hier aan vast zitten.
Voor aanvang van het evenement dient de offerte getekend bij de penningmeester ingediend te zijn.

Het exacte aantal uren zal na het evenement, eventueel in overleg met uw organisatie, worden vastgesteld. Bij grootschalige evenementen waar een inzet van meer dan vier EHBO'ers noodzakelijk is, zal in overleg een nadere prijs worden vastgesteld.

De kosten voor het gebruik van verbandmiddelen (excessief verbruik van verbandmaterialen zal naar alle redelijkheid achteraf worden verrekend) en het eventuele gebruik van communicatiemiddelen zijn bij deze prijs inbegrepen.
Eventuele noodzakelijke / additionele kosten zullen uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring aan uw organisatie worden voorgelegd.
Kosten voor het gebruik van auto's ten behoeve van uw evenement worden aan uw organisatie doorberekend. Deze bedragen momenteel € 0,19 per km. per auto/motor.

De genoemde bedragen zijn vooralsnog vastgesteld, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Mochten deze bedragen wijzigen, dan zult u hiervan tijdig, doch uiterlijk bij bevestiging van het evenement van op de hoogte worden gesteld.

Bij annulering binnen 14 dagen vóór het evenement vanuit Uw organisatie, zullen de kosten die door EHBO Weert zijn gemaakt toch aan u in rekening worden gebracht.

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement